Sorter efter

Frimærker  - en socialistisk opfindelse? 

Post og Telemuseum har et brev. En del af indholdet er ret interessant, specielt et citat. Citatet stammer fra en søn til sin far. De var ikke socialister nogen af dem.

Det drejer sig om den unge zoologistuderende Chr. Frederik Lütken, der sender et brev til sin far, som er professor ved Sorø akademi i anledning af indførelsen af frimærker 1. april 1851.

Sønnen skriver: ,,Hine Postmærker anseer jeg for en væsentlig Forbedring, navnlig til den almindelige Oplysnings Fremme. Communicationsmidlerne ere nu stegne ned til den Fattige, som kan meddele sine Venner Underretning om, hvorledes det gaar ham; - han vil lægge mere Vind paa at lære at skrive end før: derfor er denne Forbedring ‘socialistisk’, ligesom det overhoved er interessant at see, hvor meget praktisk Socialisme, der indsniger sig hos os, uden Oprør og Agitation, men som ikke desto mindre vilde hørligen forarge det store fornævnte Publikum, hvis de fattede dennes Sammenhæng med de communistiske Ideer”.

Det er nok ikke mange, der anser frimærker for at være socialistiske eller kommunistiske.
Kilde: 146 fortællinger fra frimærkernes verden. Køb bogen her

Skillingsmærker

Skillingsfrimærker er et must i enhver Danmark samling. Her tilbydes vi skillingsmærker i mange forskellige kvaliteter - altid til gode priser.

Læs mere
15 produkter
Vind et gavekort til en værdi af DKK 400,-